Pàgines

diumenge, 10 de desembre de 2017

Impactem

Aquest projecte  es de com nosaltres i els nostres actes impacaten al medi ambient.


En primer lloc vam dir quins esren els residus que més es generen a la nostra casa.

A ma casa es generen: paper,cartro,alumini,materia organica plastic...

Déspres vaig haber de respondre perque el tap es el que es reculleix més i perqué no les ampolles:

Aixo es deu a que al tap es on hi ha el plastic de més qualitat i no a les ampolles.

A més a més vaig veure quins eren els productes que més díficil es deterioraben i en ells hi habia:


Diari: 6 setmanes                                                                     LLaunes D'alumini: 200 anys
Capsa de cartró: 2 mesos                                                         Plastic per LLaunes: 400anys
Barilla de cigarret:1,5a10 anys                                             Ampolla de Plastic: 450 anys
Bossa de plástic: 1-20anys                                                  Ampolla de Vidre: Indefinit
Envas de pollastre: 500anys

Aquesta es la taula dels productes o objectes que més tarden en deteriorarse.

La 4 pregunta es una pregunta interesant:

Tracta de quin seria el seu trajecte una vegada sigui llançat el objecte.Pero aixó depen del producte i la persona.
Una persona pot reciclar i tirar el producte on combe o no reciclar i tirar-ho on ell vulgui.
Jo he escollit el de que ho tire on ell vulgui:-
Primerament la persona es dirigeix al contenidor que tingui més aprop de casa.
Després es disposa a tirar l'objecte.
Per la nit be el camió de la brossa i reculleix la "mercancia" que hi ha en aquell contenidor
l'objecte que ha tirat suposem que era una joguina de plastic i l'ha tirat  al contenidor de materia organica.
El camió de la brossa arriba a l'abocador on tiren tota la "mercancia" al final quell objecte de plástic que era reciclable està en un abocador i no es podra reciclar i aixó no succeeix solament amb un sinó amb milers o milions.

El cinquena pregunta  parla de si hem vist aquest video: Jo no el vaig veure pero quan l'he vist m'ha fet pensar en com sera de veritat el nostre futur. I si de veritat a les generacions "passades"els hi importa el nostre futur.


A la sisena pregunta parla de dos problemes que tracten en que parla de perque no pots tirar un vidre de finestra a la fracció de vidre i un got si.

Jo opino que es una una injusticia ja que una empresa que reguli que pots tirar i que no es molestar ja que t'obliga a anar a un punt verd(que no es dolent anar-hi) per tirar un troç de vidre que en realitat si aquella empresa bulguessi podries tirar-ho en la fracció de vidre pero aixo es problema de que una empresa com aquella tingui tants diners i pugui manipular una cosa esencial.

El segon problema tracata en que perque no pots tirar una joguina de plàstic o un penja-robes de plàstic a la fracció d'envasos lleugers.
El segon cas es igual que el primer pero amb diferents productes tracta en que perque no pot tiar objectes de plastic lleugers a la fracció d'envasos lleugers.Aquest problema es semblant a l'altre una empresa que regula que es tira i que no decideix que aquell producte no es pot tirar en aquell punt perque si. I has d'anar a un punt ver per poder llançar-ho.


La setena pregunta tracta de una jove que te una proposta interesant per reciclar.

Tracta en que el 90% del preu de les ampolles d'aigua de plastic es el plastic i no l'aigua.

I ell te la "solució" de que barregant unes materies s'aconsegeix un tipus de gel que emmagatxema aigua.
A mi em sembla una bona idea pero es necessiten molts imbersors i tambè molt de temps per consiencia a la gent i intentar treure les ampolles de plastic del mercat.


Per últim tinc el proposit de intentar consinciar-me a mi mateix i als meus familiars de que hem de reciclar.


Fet per :Hamza Boulhani
















1 comentari: